Skip to main content

Planning

Een nieuwbouwproject staat er (helaas) niet van vandaag op morgen. Er gaat veel voorbereiding en tijd vooraf aan het moment waarop daadwerkelijk de schop de grond in kan en er gestart kan worden met bouwen. In onderstaand schema zijn de belangrijkste momenten van het ontwikkeltraject opgenomen.

Bestemmingsplan

Om de bouw van Roots mogelijk te maken, is het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd. In het bestemmingsplan is opgenomen waar welke woningen gebouwd mogen worden en onder welke voorwaarden. In juni is het bestemmingsplan voor Roots onherroepelijk geworden. Daarmee is deze procedure officieel afgerond.

Ontwerptraject

In het ontwerptraject worden alle woningen helemaal uitgedacht en uitgetekend. Dat gaat van grof naar fijn. Denk hierbij aan de architectuur en plattegronden, maar ook aan waar de kabels en leidingen moeten komen. Het eindresultaat is een set documenten waarmee de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aangevraagd kan worden en waarmee het project in verkoop kan.

Verkoop

Roots is in verkoop. Het grootste deel van de woningen is reeds verkocht. Er zijn nog slechts enkele woningen beschikbaar. Klik hier om het actuele aanbod te bekijken.  Interesse? Inschrijven kan via direct inschrijven of neem contact op met een van de verkopend makelaars.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is aangevraagd. De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt getoetst door de gemeente en verleend als alle stukken in orde zijn. Het verkrijgen van een omgevingsvergunning is een vereiste om te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

Bouwperiode

Als alle seinen op groen staan, kan gestart worden met de bouwwerkzaamheden. Dit begint met de sloop van een aantal bedrijfshallen die plaats gaan maken voor Roots. Daarna kan het terrein bouwrijp worden gemaakt en door de aannemer worden gestart met de bouw van de woningen. De prognose voor start bouw is kwartaal 3 van 2023.

Oplevering

Indien de woningen helemaal klaar zijn, worden deze opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Zij kunnen aan de slag met het naar smaak inrichten van hun woning en tuin en vervolgens gaan verhuizen naar hun nieuwe woning. Tot slot wordt het gebied woonrijp gemaakt. Dit houdt in dat de straat inclusief stoepen, parkeerplaatsen en openbaar groen worden aangelegd.

Schrijf je in

Ben je geïnteresseerd in een woning van Roots? Check via onderstaande button de verkoopprocedure, registreer jezelf en schrijf je in voor de woning van jouw voorkeur.

Ontwikkeling

Roots is een ontwikkeling
van Okko Projectontwikkeling.
okkoproject.nl

Verkoop

Kofferen 8
5492 BN Sint-Oedenrode
0413 745 035
info@dpmrobvandelaar.nl
dpmrobvandelaar.nl

Disclaimer

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen op de website geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen, teksten en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken.

Ontwikkeling

Roots is een ontwikkeling
van Okko Projectontwikkeling.
www.okkoproject.nl

Verkoop
Verkoop

Kofferen 8
5492 BN Sint-Oedenrode
0413 745 035
info@dpmrobvandelaar.nl
dpmrobvandelaar.nl

Disclaimer

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen op de website geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen, teksten en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken.

Ontwikkeling

Roots is een ontwikkeling
van Okko Projectontwikkeling.
okkoproject.nl

Verkoop
Verkoop

Kofferen 8
5492 BN Sint-Oedenrode
0413 745 035
info@dpmrobvandelaar.nl
dpmrobvandelaar.nl

Disclaimer

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen op de website geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen, teksten en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken.