Skip to main content

Planning

Een nieuwbouwproject staat er (helaas) niet van vandaag op morgen. Er gaat veel voorbereiding en tijd vooraf aan het moment waarop daadwerkelijk de schop de grond in kan en er gestart kan worden met bouwen. In onderstaand schema zijn de belangrijkste momenten van het ontwikkeltraject opgenomen.

Bestemmingsplan

Om de bouw van Roots mogelijk te maken, is het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd. In het bestemmingsplan is opgenomen waar welke woningen gebouwd mogen worden en onder welke voorwaarden. In juni is het bestemmingsplan voor Roots onherroepelijk geworden. Daarmee is deze procedure officieel afgerond.

Ontwerptraject

In het ontwerptraject worden alle woningen helemaal uitgedacht en uitgetekend. Dat gaat van grof naar fijn. Denk hierbij aan de architectuur en plattegronden, maar ook aan waar de kabels en leidingen moeten komen. Het eindresultaat is een set documenten waarmee de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aangevraagd kan worden en waarmee het project in verkoop kan.

Verkoop

Roots is in verkoop. Het grootste deel van de woningen is reeds verkocht. Er zijn nog slechts enkele woningen beschikbaar. Klik hier om het actuele aanbod te bekijken.  Interesse? Inschrijven kan via direct inschrijven of neem contact op met een van de verkopend makelaars.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor Roots is onherroepelijk.

Bouwperiode

De realisatie van Roots is sinds medio november 2023 in volle gang. Na de sloop van een aantal bedrijfshallen en het bouwrijp maken van het terrein kan de aannemer van start met de bouw van de woningen. Volgens de prognose worden de woningen in het voorjaar van 2025 opgeleverd.

Oplevering

Indien de woningen helemaal klaar zijn, worden deze opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Zij kunnen aan de slag met het naar smaak inrichten van hun woning en tuin en vervolgens gaan verhuizen naar hun nieuwe woning. Tot slot wordt het gebied woonrijp gemaakt. Dit houdt in dat de straat inclusief stoepen, parkeerplaatsen en openbaar groen worden aangelegd.

Interesse in Roots

Ben je geïnteresseerd in een woning van Roots? Registreer jezelf via onderstaande button of neem direct contact op met een van de makelaars.

Ontwikkeling

Roots is een ontwikkeling
van Okko Projectontwikkeling.
okkoproject.nl

Verkoop

Kofferen 8
5492 BN Sint-Oedenrode
0413 745 035
info@dpmrobvandelaar.nl
dpmrobvandelaar.nl

Disclaimer

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen op de website geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen, teksten en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken.

Ontwikkeling

Roots is een ontwikkeling
van Okko Projectontwikkeling.
www.okkoproject.nl

Verkoop
Verkoop

Kofferen 8
5492 BN Sint-Oedenrode
0413 745 035
info@dpmrobvandelaar.nl
dpmrobvandelaar.nl

Disclaimer

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen op de website geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen, teksten en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken.

Ontwikkeling

Roots is een ontwikkeling
van Okko Projectontwikkeling.
okkoproject.nl

Verkoop
Verkoop

Kofferen 8
5492 BN Sint-Oedenrode
0413 745 035
info@dpmrobvandelaar.nl
dpmrobvandelaar.nl

Disclaimer

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen op de website geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen, teksten en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken.